Η Αξιωματική Μέθοδος στα Μαθηματικά της Μέσης Εκπαίδευσης: μας είναι πράγματι απαραίτητη;

Από το τεύχος 25 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Στο άρθρο αυτό εξετάζεται η αξιωματική μέθοδος σε σχέση με τη διδασκαλία των Μαθηματικών στη Μέση Εκπαίδευση. Στο πρώτο μέρος περιγράφεται γενικά τι είναι Αξιωματικές Θεωρίες. Στο δεύτερο μέρος εξηγείται η σημασία της Αξιωματικής μεθόδου για τη μαθηματική έρευνα και στο τρίτο μέρος ερευνάται η σχέση των Αξιωματικών Θεωρίων με τη διδασκαλία των Μαθηματικών στα Γυμνάσια-Λύκεια.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 25
Περίοδος Οκτώβρης-Νοέμβρης-Δεκέμβρης 1983
Συγγραφέας -
Αρ. Αρθρου 1
Σελίδες 1-17
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά -

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 13

Σελ. 14

Σελ. 15

Σελ. 16

Σελ. 17