Θεωρία των Καταστροφών, Μια σύγχρονη Παρουσίαση.

Από το τεύχος 23 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Η θεωρία των Καταστροφών βασίζεται στην Τοπολογία. Πρόσφατα μια νέα μέθοδος για την αντιμετώπιση ασυνεχών φαινομένων έχει αναπτυχθεί σαν αποτέλεσμα σχετικών ερευνών του Γάλλου μαθηματικού Rene Thom
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 23
Περίοδος Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1981
Συγγραφέας Β. Αγγελής
Αρ. Αρθρου 5
Σελίδες 90-118
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά Rene Thom, Θεωρία των Καταστροφών

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 13

Σελ. 14

Σελ. 15

Σελ. 16

Σελ. 17

Σελ. 18

Σελ. 19

Σελ. 20

Σελ. 21

Σελ. 22

Σελ. 23

Σελ. 24

Σελ. 25

Σελ. 26

Σελ. 27

Σελ. 28

Σελ. 29