Η Γραμμική Διοφαντική Εξίσωση: α1χ1+α2χ2+...+ανχν=κ

Από το τεύχος 23 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 23
Περίοδος Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1981
Συγγραφέας Κ. Ν. Μακρής
Αρ. Αρθρου 3
Σελίδες 68-83
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά Hunter

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 13

Σελ. 14

Σελ. 15

Σελ. 16