Παραδείγματα Προβλημάτων Παρεμβολής

Από το τεύχος 23 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Σκοπός του άρθρου αυτού είναι να παρουσιαστούν μερικά γενικά συμπεράσματα παρεμβολής καθώς και δύο συγκεκριμένα προβλήματα.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 23
Περίοδος Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1981
Συγγραφέας Β. Νεστορίδης
Αρ. Αρθρου 2
Σελίδες 39-67
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά Tietze, Stone, Weirstrass, Fourier, Rudin, Carleson, Riesz, Pick, Fisher, Καραθεοδωρής

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 13

Σελ. 14

Σελ. 15

Σελ. 16

Σελ. 17

Σελ. 18

Σελ. 19

Σελ. 20

Σελ. 21

Σελ. 22

Σελ. 23

Σελ. 24

Σελ. 25

Σελ. 26

Σελ. 27

Σελ. 28

Σελ. 29