Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Στατιστική Θεωρία.

Από το τεύχος 23 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Η εργασία αυτή απευθύνεται κυρίως σε επιστήμονες οι οποίοι δεν έχουν στατιστικό υπόβαθρο και αφορά στη χρήση των Η/Υ στη Στατιστική.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 23
Περίοδος Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1981
Συγγραφέας Bradley Efron, Θ. Αρτίκης, Ν. Αλεξανδρής
Αρ. Αρθρου 1
Σελίδες 3-38
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά Jackknife, Bootstrad, Robust, Censored Data, Μέθοδος Bootstrad, Μέθοδος Jackknife

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 13

Σελ. 14

Σελ. 15

Σελ. 16

Σελ. 17

Σελ. 18

Σελ. 19

Σελ. 20

Σελ. 21

Σελ. 22

Σελ. 23

Σελ. 24

Σελ. 25

Σελ. 26

Σελ. 27

Σελ. 28

Σελ. 29

Σελ. 30

Σελ. 31

Σελ. 32

Σελ. 33

Σελ. 34

Σελ. 35

Σελ. 36