Επιστροφή

Ιστορική Αναδρομή στους Μιγαδικούς Αριθμούς.

Από το τεύχος 21 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Στο άρθρο αυτό γίνεται προσπάθεια να σκιαγραφηθεί το ιστορικό της επινόησης των μιγαδικών αριθμών μέχρι την αυστηρή θεμελίωση τους από τον Hamilton, καθώς επίσης να ερμηνευτεί η ανάγκη που οδήγησε τον άνθρωπο να τους επινοήσει.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 21
Περίοδος Γενάρης-Φλεβάρης-Μάρτης 1981
Συγγραφέας Γ. Θωμαΐδης
Αρ. Αρθρου 6
Σελίδες 95-109
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά Hamilton, Cardano, Bombelli, Wallis, Loria, D'Alembert, Alembert, Euler, Lagrange

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 13

Σελ. 14

Σελ. 15