Μαθηματική θεμελίωση της μη τοπικής θεωρίας του συνεχούς

Από το τεύχος 19 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Αλληλεπιδράσεις μεταξύ εφαπτόμενων αντικειμένων και αλληλεπιδράσεις αποστάσεως μεταξυ αντικειμένων τα οποί αποχωρίζονται στο φυσικό χώρο
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 19
Περίοδος Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1980
Συγγραφέας Ν. Καθρέπτας
Αρ. Αρθρου 3
Σελίδες 108-126
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά φαινομενική θεώρηση του μη-τοπικού ελαστικού συνεχούς, χώροι Υ

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 13

Σελ. 14

Σελ. 15

Σελ. 16

Σελ. 17

Σελ. 18