Εισαγωγή στη συναρτησιακή ανάλυση

Από το τεύχος 19 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Η συναρτησιακή ανάλυση, είναι εκείνος ο κλάδος τον μαθηματικών στον οποίο θεωρούμε ότι τα στοιχεία μιας δοσμένης κλάσης συναρτήσεων είναι σημεία ενός κατάλληλου χώρου άπειρης διάστασης
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 19
Περίοδος Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1980
Συγγραφέας Casper Goffman
Αρ. Αρθρου 1
Σελίδες 3-86
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά θεώρημα σταθερού σημείου, θεώρημα κάλυψης του Borel, χώροι Hilbert, χώροι Banach, άλγεβρες Banach

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 13

Σελ. 14

Σελ. 15

Σελ. 16

Σελ. 17

Σελ. 18

Σελ. 19

Σελ. 20

Σελ. 21

Σελ. 22

Σελ. 23

Σελ. 24

Σελ. 25

Σελ. 26

Σελ. 27

Σελ. 28

Σελ. 29

Σελ. 30

Σελ. 31

Σελ. 32

Σελ. 33

Σελ. 34

Σελ. 35

Σελ. 36

Σελ. 37

Σελ. 38

Σελ. 39

Σελ. 40

Σελ. 41

Σελ. 42

Σελ. 43

Σελ. 44

Σελ. 45

Σελ. 46

Σελ. 47

Σελ. 48

Σελ. 49

Σελ. 50

Σελ. 51

Σελ. 52

Σελ. 53

Σελ. 54

Σελ. 55

Σελ. 56

Σελ. 57

Σελ. 58

Σελ. 59

Σελ. 60

Σελ. 61

Σελ. 62

Σελ. 63

Σελ. 64

Σελ. 65

Σελ. 66

Σελ. 67

Σελ. 68

Σελ. 69

Σελ. 70

Σελ. 71

Σελ. 72

Σελ. 73

Σελ. 74

Σελ. 75

Σελ. 76

Σελ. 77

Σελ. 78

Σελ. 79

Σελ. 80

Σελ. 81

Σελ. 82

Σελ. 83

Σελ. 84