Δύναμη σημείου προς κύκλο και σφαίρα.

Από το τεύχος 18 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Παρουσίαση της δύναμης σημείου προς κύκλο, όπως προτάθηκε από τον Steiner και πώς πρέπει νσ διδάσκονται στο Λύκειο.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 18
Περίοδος 1980
Συγγραφέας -
Αρ. Αρθρου 3
Σελίδες 47-82
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά δύναμη σημείου, ριζικός άξονας, ριζική περιφέρεια, ριζικό κέντρο

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 13

Σελ. 14

Σελ. 15

Σελ. 16

Σελ. 17

Σελ. 18

Σελ. 19

Σελ. 20

Σελ. 21

Σελ. 22

Σελ. 23

Σελ. 24

Σελ. 25

Σελ. 26

Σελ. 27

Σελ. 28

Σελ. 29

Σελ. 30

Σελ. 31

Σελ. 32

Σελ. 33

Σελ. 34

Σελ. 35

Σελ. 36