Οι δυο διαφορετικοί τρόποι έκφρασης του θεωρήματος BUDAN-FOURIER και οι συνέπειές τους

Από το τεύχος 18 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Παρουσίαση αριθμητικών μεθόδων επίλυσης εξισώσεων-εύρεση πραγματικών ριζών.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 18
Περίοδος 1980
Συγγραφέας Α. Γ. Ακρίτας
Αρ. Αρθρου 1
Σελίδες 3-21
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά -

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 13

Σελ. 14

Σελ. 15

Σελ. 16

Σελ. 17

Σελ. 18

Σελ. 19