Οι θεμελιακές μαθηματικές έννοιες των δυο ένα. Στη ροή της διαλεκτικής πορείας της ανθρώπινης Σκέψης.

Από το τεύχος 17 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Η εργασία αυτή αναφέρεται στις δυο βασικές μαθηματικές έννοιες του 1 και του i, καθώς και στη ροή της διαλεκτικής πορείας της ανθρώπινης σκέψης.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 17
Περίοδος Γενάρης-Φλεβάρης-Μάρτης 1980
Συγγραφέας Δ. Λιβέρης
Αρ. Αρθρου 6
Σελίδες 100-116
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά Cardano, Leibnitz, Euler

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 13

Σελ. 14

Σελ. 15

Σελ. 16

Σελ. 17