Θεωρία Δειγματοληψίας Ανασκόπηση και σύγχρονες Κατευθύνσεις.

Από το τεύχος 17 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να κάνει μια σύντομη και ενοποιημένη ανασκόπηση των ιδεών, αρχών, μεθοδων και εξελίξεων της θεωρίας της Δειγματοληψίας, να παρουσιάσει τα επι μέρους προβλήματα με τα οποία ασχολείται ο κλάδος και να δώσει τις σύγχρονες ερευνητικές του κατευθύνσεις.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 17
Περίοδος Γενάρης-Φλεβάρης-Μάρτης 1980
Συγγραφέας Τ. Παπαϊωάννου
Αρ. Αρθρου 5
Σελίδες 84-99
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά Horvitz, Thompson, Midzuno, Durbin, Sampford, Εκτιμητής Horvitz-Thompson

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 13

Σελ. 14

Σελ. 15

Σελ. 16