Εφαρμογές των Μαρκοβιανών Αλυσίδων

Από το τεύχος 17 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Στο άρθρο αυτό δίνεται μια σύντομη επεξήγηση των βασικών εννοιών της Μαρκοβιανής Αλυσίδας και στη συνέχεια δίνονται τρία παραδείγματα: Ένα παράδειγμα εφαρμογής ανάγωγης Μαρκοβιανής Αλυσίδας για την ερμηνεία των εννοιών της εργοδικότητας και απορροφητικότητας, ένα παράδειγμα από την δημογραφία. Τέλος ένα μοντέλο από τη συμπεριφορά του καταναλωτή, ένα παράδειγμα μη ομογενούς Μαρκοβιανής Αλυσίδας.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 17
Περίοδος Γενάρης-Φλεβάρης-Μάρτης 1980
Συγγραφέας Γ. Ν. Τζιαφέτας
Αρ. Αρθρου 2
Σελίδες 33-47
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά Μαρκοβιανή αλυσίδα

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 13

Σελ. 14

Σελ. 15