Μαθηματική μελέτη της σκεδάσεως ακτίνων Χ από την κύρια ελικα του DNA

Από το τεύχος 9 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Μαθηματική μελέτη της σκεδάσεως ακτίνω Χ από ένα απλοποιημένο πρότυπο του DNA, αποτελούμενο από μια απλή έλικα με κατανεμημένους σημειακούς σκεδαστές σε ίσες μεταξύ τους αποστάσεις
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 9
Περίοδος Ιανουάριος-Μαρτιος 1978
Συγγραφέας Γ. Δάσιος
Αρ. Αρθρου 6
Σελίδες 116-128
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά DNA, συνάρτηση Bessel

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 13