Συναρτησιακή Ανάλυση

Από το τεύχος 9 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Παρουσίαση της συναρτησιακής ανάλυσης στηριζόμενη σε ορισμένα επίλεκτα προβλήματα. Η ανάλυση των προβλημστών αυτών έγινε στην αρχή του 20ου αιώνα με βάση τις κλασικές εργασίες του Hilbert
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 9
Περίοδος Ιανουάριος-Μαρτιος 1978
Συγγραφέας J. M. Gelfand
Αρ. Αρθρου 1
Σελίδες 3-54
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά εσωτερικό γινόμενο διανυσμάτων, χώρος Hilbert, ανάπτυξη των σθυναρτήσεων με ορθογώνια συστήματα, ολοκληρωτικές εξισώσεις, τελεστές

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 13

Σελ. 14

Σελ. 15

Σελ. 16

Σελ. 17

Σελ. 18

Σελ. 19

Σελ. 20

Σελ. 21

Σελ. 22

Σελ. 23

Σελ. 24

Σελ. 25

Σελ. 26

Σελ. 27

Σελ. 28

Σελ. 29

Σελ. 30

Σελ. 31

Σελ. 32

Σελ. 33

Σελ. 34

Σελ. 35

Σελ. 36

Σελ. 37

Σελ. 38

Σελ. 39

Σελ. 40

Σελ. 41

Σελ. 42

Σελ. 43

Σελ. 44

Σελ. 45

Σελ. 46

Σελ. 47

Σελ. 48

Σελ. 49

Σελ. 50

Σελ. 51

Σελ. 52