Αλληλογραφία

Από το τεύχος 5 του περιοδικού Ευκλείδης Β
Δημοσιεύονται επιστολές με μαθηματικές κριτικές παρατηρήσεις που θίγουν γενικότερα ζητήματα παιδείας.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Ευκλείδης Β
Αρ. Τεύχους Τεύχος 5
Περίοδος Μάιος-Ιούνιος 1979
Συγγραφέας Συντακτική Επιτροπή
Αρ. Αρθρου 12
Σελίδες 239-240
Γλώσσα -
Λέξεις Κλειδιά -

Σελ. 1

Σελ. 2