Ιστορική Αναδρομή για την Εύρεση Τετραγωνικής ρίζας Αριθμού. (Συσχέτιση με τις μουσικές αναλογίες του Αρχύτα)

Από το τεύχος 3 του περιοδικού Ευκλείδης Β
Στο άρθρο αυτό γίνεται μια ιστορική αναδρομή της εύρεσης της τετραγωνικής ρίζας ενός αριθμού και συσχέτιση με τις μουσικές αναλογίες του Αρχύτα του Ταραντίνου.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Ευκλείδης Β
Αρ. Τεύχους Τεύχος 3
Περίοδος Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1978
Συγγραφέας Ι. Παπαδάτος
Αρ. Αρθρου 3
Σελίδες 103-104
Γλώσσα -
Λέξεις Κλειδιά Ήρων, Ήρων ο Αλεξανδρεύς, Αρχύτας, Αρχύτας ο Ταραντίνος

Σελ. 1

Σελ. 2