Για τη Β'Τάξη. Μια πολύ επίκαιρη επιστολή.

Από το τεύχος 2 του περιοδικού Ευκλείδης Β
Αναφέρονται κριτικές παρατηρήσεις και ενδιαφέρουσες μαθηματικές προτάσεις στη διαιρετότητα.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Ευκλείδης Β
Αρ. Τεύχους Τεύχος 2
Περίοδος Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1979
Συγγραφέας Ν. Κισκύρας
Αρ. Αρθρου 7
Σελίδες 71-73
Γλώσσα -
Λέξεις Κλειδιά -

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3