Κωνικές Τομές

Από το τεύχος 2 του περιοδικού Ευκλείδης Β
Εδώ αναφέρονται οι κωνικές τομές (έλλειψη, υπερβολή, παραβολή), όπως συστηματικά μελέτησε και κατέγραψε ο Απολλώνιος, ως τομές της επιφάνειας ορθού κυκλικού κώνου από ένα επίπεδο που δεν περνά από την κορυφή του. Ορίζονται επίσης ως γεωμετρικοί τόποι σημείων που καθένα έχει άθροισμα ή διαφορά αποστάσεων σταθερή από δύο σταθερά σημεία ή απέχει εξίσου από δοθέν σημείο και δοθείση ευθεία.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Ευκλείδης Β
Αρ. Τεύχους Τεύχος 2
Περίοδος Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1979
Συγγραφέας Δ. Ζέρβας
Αρ. Αρθρου 3
Σελίδες 54-55
Γλώσσα -
Λέξεις Κλειδιά Απολλώνιος, έλλειψη, υπερβολή, παραβολή, Κωνικές Τομές

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3