Θεώρημα του Euler και Θεώρημα του Fermat. Θέματα Αριθμοθεωρίας.

Από το τεύχος 2 του περιοδικού Ευκλείδης Β
Στο άρθρο αυτό αναφέρονται οι βασικότερες προτάσεις για τους φυσικούς πρώτους αριθμούς στη θεωρητική Αριθμητική, σε μια προοδευτική διαδοχή σημασίας και δυσκολίας, θεωρόντας γνωστό τον ορισμό του πρώτου και του σύνθετου αριθμού.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Ευκλείδης Β
Αρ. Τεύχους Τεύχος 2
Περίοδος Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1979
Συγγραφέας -
Αρ. Αρθρου 2
Σελίδες 51-53
Γλώσσα -
Λέξεις Κλειδιά πρώτος αριθμός, σύνθετος αριθμός, Euler, Fermat

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3