Τα μαγικά τετράγωνα και η ιστορία τους

Από το τεύχος 03 του περιοδικού Ευκλείδης Β
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Ευκλείδης Β
Αρ. Τεύχους Τεύχος 03
Περίοδος Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 1992
Συγγραφέας Κηπουρός Χρήστος
Αρ. Αρθρου 1
Σελίδες 3-7
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά Bachet, Gazzall, Isomura, Isomura Kittoku, Kittoku, Martines, Muratsu Kudayu Mosei, Seki Kowa, Tai Wei, Won Wang, Ανδρόνικος, Αρταβάσδης, Διόφαντος, Μάξιμος Πλανούδης, Μοσχόπουλος, Πλανούδης, Μαγικά τετράγωνα, μαγικό τετράγωνο

Σελ. 1

Σελ. 2