Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

Από το τεύχος 3 του περιοδικού Ευκλείδης Β
Το άρθρο αυτό αναφέρεται στον ψηφιακό Η/Υ και περιγράφει τις διάφορες φάσεις/διαδικασίες για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος με τη χρήση ενός τέτοιου τύπου Η/Υ.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Ευκλείδης Β
Αρ. Τεύχους Τεύχος 3
Περίοδος Φεβρουάριος-Μάρτιος 1983
Συγγραφέας Ν. Μισυρλής
Αρ. Αρθρου 2
Σελίδες 186-193
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά -

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8