Πληροφορική

Από το τεύχος 2 του περιοδικού Ευκλείδης Β
Μελετάται ένα πρόβλημα στο οποίο δεν έχουμε μαθηματικές μεθόδους ή ορισμούς, και χρειάζεται μόνο κατανόηση των δεδομένων και ζητουμένων του προβλήματος και απλή λογική.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Ευκλείδης Β
Αρ. Τεύχους Τεύχος 2
Περίοδος Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1989
Συγγραφέας Κ. Γράψας, Χ. Γεωργιάννη
Αρ. Αρθρου 11
Σελίδες 60-62
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά -

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3