Χρυσά Γεωμετρικά Σχήματα

Από το τεύχος 2 του περιοδικού Ευκλείδης Β
Παρουσιάζονται ορισμένα "Χρυσά"Γεωμετρικά Σχήματα που προκαλούν εντύπωση για τις παράξενες ιδιότητές τους, οι οποίες σχετίζονται πάντα με το δημοφιλή αυτό χρυσό λόγο ή χρυσή τομή.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Ευκλείδης Β
Αρ. Τεύχους Τεύχος 2
Περίοδος Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1989
Συγγραφέας Μ. Τουμάσης, Χ. Μπατέλης
Αρ. Αρθρου 1
Σελίδες 3-8
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά -

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6