Ταυτότητες και ανισοταυτότητες στους πραγματικούς.

Από το τεύχος 1 του περιοδικού Ευκλείδης Β
Αποδεικνύεται με παραδείγματα η μεγάλη χρησιμότητα των ταυτοτήτων και ανισοταυτοτήτων για των εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικών με τη φυσιογνωμία μιας Αλγεβρικής παράστασης, αρκεί τη θεωρούμενη παράσταση να την παρουσιάσουμε με μια άλλη καταλληλότερη ταυτοτική μορφή.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Ευκλείδης Β
Αρ. Τεύχους Τεύχος 1
Περίοδος Οκτώβριος 1986
Συγγραφέας Γ. Π. Καμπούκος
Αρ. Αρθρου 6
Σελίδες 16-20
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά -

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5