Για τη Γ'Τάξη. Στερεομετρία: Θεωρήματα και προβλήματα για το στρεβλό τετράπλευρο. Αναλυτική Γεωμετρία: Διανύσματα, Εμβαδόν Τριγώνου. Άλγεβρα: Αντισοιχίες-Συναρτήσεις.

Από το τεύχος 1 του περιοδικού Ευκλείδης Β
Δίδονται θεωρήματα και προβλήματα για το στρεβλό τετράπλευρο στη Στερεομετρία, Διανύσματα και Εμβαδόν τριγώνου για την Αναλυτική Γεωμετρία και αντιστοιχίες και συναρτήσεις για την Άλγεβρα.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Ευκλείδης Β
Αρ. Τεύχους Τεύχος 1
Περίοδος Οκτώβριος-Νοέμβριος 1981
Συγγραφέας Ν. Κισκύρας, Δ. Ζέρβας, Χ. Παπαδόπουλος, Χ. Παξινός
Αρ. Αρθρου 7
Σελίδες 38-57
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά -

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 13

Σελ. 14

Σελ. 15

Σελ. 16

Σελ. 17

Σελ. 18

Σελ. 19

Σελ. 20