Για τη Β΄Τάξη. Χρήσιμες προτάσεις-παραδείγματα. Γεωμετρία, Άλγεβρα, Θεωρία Αριθμών.

Από το τεύχος 1 του περιοδικού Ευκλείδης Β
Αναφέρονται χρήσιμες προτάσεις και παραδείγματα για την ευκολότερη αντιμετώπιση των γεωμετρικών θεμάτων και γιατη λύση ασκήσεων. Δίδεται επίσης θεωρία και ασκήσεις για το σημείο τριωνύμου και για τη θεωρία αριθμών διατυπώνοντας μερικές προτάσεις και έννοιες με μεγάλη σπουδαιότητα.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Ευκλείδης Β
Αρ. Τεύχους Τεύχος 1
Περίοδος Οκτώβριος-Νοέμβριος 1981
Συγγραφέας Μ. Δρακόπουλος, Χ. Φραντζής, Κ. Θάνος, Ν. Μάνης, Π. Γιαννέλος
Αρ. Αρθρου 6
Σελίδες 24-37
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά -

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 13

Σελ. 14