Ένα Μέτρο για την Αποτελεσματικότητα της Διαδικασίας Πρόβλημα-Λύση.

Από το τεύχος 27 του περιοδικού Ευκλείδης Γ
Στην εργασία αυτή εφαρμόζεται μια Μαρκοβιανή αλυσίδα στη διαδικασία πρόβλημα-λύση πετυχαίνοντας έτσι να δοθεί μια νέα προσέγγιση στη μέτρηση της ικανότητας για τη λύση προβλημάτων. Επίσης δίδονται παραδείγματα που δίνουν έμφαση στα αποτελέσματα της εργασίας.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Ευκλείδης Γ
Αρ. Τεύχους Τεύχος 27
Περίοδος Οκτώβριος 1990
Συγγραφέας Σ. Περδικάρης
Αρ. Αρθρου 5
Σελίδες 91-99
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά A. Markov, A. Kolmogorov, W. Feller, Polya, G. Polya

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9