Κορυφαίες στιγμές στα Μαθηματικά.

Από το τεύχος 26 του περιοδικού Ευκλείδης Γ
Η ομιλία αυτή αναφέρεται στις κορυφαίες στιγμές των Μαθηματικών, όπως οι ακέραιοι αριθμοί, οι ασύμμετροι αριθμοί, ο απειροστικός λογισμός, οι έννοιες του ορίου, της συνέχειας μιας συνάρτησης, της διαφορισιμότητας, της συγκλίσεως και αποκλίσεως των σειρών και της ολοκλήρωσης.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Ευκλείδης Γ
Αρ. Τεύχους Τεύχος 26
Περίοδος Ιούλιος 1990
Συγγραφέας Ν. Αρτεμιάδης
Αρ. Αρθρου 2
Σελίδες 18-27
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά Newton, Gauss, Cauchy, Weirstrass, Cantor, Peano, Leibnitz

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10