Τα Μαθηματικά στην Ποίηση του Οδυσσέα Ελύτη.

Από το τεύχος 26 του περιοδικού Ευκλείδης Γ
Στην εργασία αυτή γίνεται προσπάθεια να δειχθεί οτι η κατανόηση των μαθηματικών από τον Ελύτη είναι διάχυτη μέσα στο έργο του, και ακόμη πιο σημαντικό, ότι ο Ελύτης έχει προχωρήσει και έχει συμβάλει στη δημιουργία των αλλιώς αυστηρών και αλλιώς αποδεικτέων μαθηματικών που θα μπορούσαμε να τα ονομάσουμε "Λυρικά Μαθηματικά".
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Ευκλείδης Γ
Αρ. Τεύχους Τεύχος 26
Περίοδος Ιούλιος 1990
Συγγραφέας Σ. Μπαλής
Αρ. Αρθρου 1
Σελίδες 1-17
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά Ελύτης, Λυρικά Μαθηματικά

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 13

Σελ. 14

Σελ. 15

Σελ. 16

Σελ. 17