Τα σχολικά βιβλία - Προτάσεις για την βελτίωσή τους.

Από το τεύχος 15 του περιοδικού Ευκλείδης Γ
Το σχολικό βιβλίο. Καλό - κακό βιβλίο. Το σωστό διάβασμα. Σχολικό βιβλίο - Εκπαιδευτικός - Μαθητής.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Ευκλείδης Γ
Αρ. Τεύχους Τεύχος 15
Περίοδος Μάρτιος-Απρίλιος-Μάιος 1987
Συγγραφέας Σ. Αλεξάνδρου
Αρ. Αρθρου 3
Σελίδες 47-79
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά Σχολικό βιβλίο, γνώση, δομή της σκέψης, Εκπαιδευτικός, Μαθητής

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 13

Σελ. 14

Σελ. 15

Σελ. 16

Σελ. 17

Σελ. 18

Σελ. 19

Σελ. 20

Σελ. 21

Σελ. 22

Σελ. 23

Σελ. 24

Σελ. 25

Σελ. 26

Σελ. 27

Σελ. 28

Σελ. 29

Σελ. 30

Σελ. 31

Σελ. 32

Σελ. 33