Συμβολή στη μελέτη της Στατιστικής στο Λύκειο.

Από το τεύχος 11 του περιοδικού Ευκλείδης Γ
Εργασία για την κατανόηση βασικών εννοιών της Στατιστικής που περιέχονται στο σχολικό βιβλίο Γ'τάξης Λυκείου.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Ευκλείδης Γ
Αρ. Τεύχους Τεύχος 11
Περίοδος Μάρτιος-Απρίλιος-Μάιος 1986
Συγγραφέας Γ. Καλογεράκης
Αρ. Αρθρου 1
Σελίδες 1-18
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά Στατιστική σαν εφαρμοσμένη Διαδικασία, Μέτρα θέσης, αριθμητικός μέσος, διάμεσος, Επικρατούσα τιμή, Μέτρα Διασποράς, Διακύμανση, τυπική απόκλιση

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 13

Σελ. 14

Σελ. 15

Σελ. 16

Σελ. 17

Σελ. 18