Πιθανότητα: Ιστορία, Θεωρία και Πράξη

Από το τεύχος 10 του περιοδικού Ευκλείδης Γ
Ιστορική αναδρομή στη θεμελίωση της θεωρίας των Πιθανοτήτων. Γεωμετρικό παράδειγμα.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Ευκλείδης Γ
Αρ. Τεύχους Τεύχος 10
Περίοδος Δεκέμβριος-Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1985
Συγγραφέας -
Αρ. Αρθρου 2
Σελίδες 9-19
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά εξαγόμενο, τυχαιότητα, ισοπίθανα, Κλασσικός Ορισμός Πιθανότητας

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11