Η διδασκαλία εννοιών της Ανάλυσης με οδηγό την Ιστορική εξέλιξη.

Από το τεύχος 9 του περιοδικού Ευκλείδης Γ
Προβλήματα που έχουν παρατηρηθεί στη διδασκαλία των εννοιών της Ανάλυσης και ιδιαίτερα του Διαφορικού Λογισμού στην Μέση Εκπαίδευση. Υπόδειξη τρόπων αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Ευκλείδης Γ
Αρ. Τεύχους Τεύχος 9
Περίοδος Σεπτέμβριος-Οκτώβριος-Νοέμβριος 1985
Συγγραφέας Γ. Θωμαΐδης
Αρ. Αρθρου 2
Σελίδες 8-22
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά συνάρτηση, Όριο, Συνέχεια, παράγωγος, Θεώρημα Fermat, Fermat

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 13

Σελ. 14

Σελ. 15