Επαγωγή στη στερεομετρία

Από το τεύχος 6 του περιοδικού Ευκλείδης Γ
Ερευνά την ερώτηση: "Ισχύει γενικά σε ένα πολύεδρο, οτι αυξάνει ο αριθμός των επιφανειών, όταν αυξάνει ο αριθμός των κορυφών"
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Ευκλείδης Γ
Αρ. Τεύχους Τεύχος 6
Περίοδος Δεκέμβριος-Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1985
Συγγραφέας G. Polya
Αρ. Αρθρου 12
Σελίδες 77-101
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά στερεομετρία, πολύεδρο, πλευρά, ακμή, κορυφή, έδρα

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 13

Σελ. 14

Σελ. 15

Σελ. 16

Σελ. 17

Σελ. 18

Σελ. 19

Σελ. 20

Σελ. 21

Σελ. 22

Σελ. 23

Σελ. 24

Σελ. 25