Χάραξη ευθείας γραμμής

Από το τεύχος 6 του περιοδικού Ευκλείδης Γ
Πως μπορούμε να γράφουμε ευθείες, χωρίς να προυποθέτουμε την ύπαρξη ευθείας γραμμής
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Ευκλείδης Γ
Αρ. Τεύχους Τεύχος 6
Περίοδος Δεκέμβριος-Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1985
Συγγραφέας Γ. Καρακώστας
Αρ. Αρθρου 10
Σελίδες 48-56
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά ευκλείδια γεωμετρία, σημείο, ευθεία, κύκλος

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9