Το θεώρημα του Δυωνύμου

Από το τεύχος 6 του περιοδικού Ευκλείδης Γ
Ανάπτυγμα του δυωνύμου
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Ευκλείδης Γ
Αρ. Τεύχους Τεύχος 6
Περίοδος Δεκέμβριος-Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1985
Συγγραφέας Θ. Τζουβάρας
Αρ. Αρθρου 7
Σελίδες 31-33
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά Τρίγωνο Pascal, ανάπτυγμα διωνύμου, ανάπτυγμα δυωνύμου

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3