Μια σχολαστική θεώρηση του μηχανισμού αντίστροφης πραγματικής συνάρτησης

Από το τεύχος 6 του περιοδικού Ευκλείδης Γ
Θεμελίωση της θεωρίας της αντίστροφης συνάρτησης με μόνη αναφορά στην αντίστροφη εικόνα
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Ευκλείδης Γ
Αρ. Τεύχους Τεύχος 6
Περίοδος Δεκέμβριος-Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1985
Συγγραφέας Γ. Τριάντος
Αρ. Αρθρου 6
Σελίδες 24-30
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά πραγματική συνάρτηση, σύνθετη συνάρτηση, αντίστροφη συνάρτηση

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7