Δείγμα και πληθυσμός, αριθμητικός μέσος και μέση τιμή, σχετική συχνότητα και πιθανότητα

Από το τεύχος 6 του περιοδικού Ευκλείδης Γ
Διαφορά ανάμεσα στις έννοιες που αναφέρονται σε ένα συγκεκριμένο δείγμα παρατηρήσεων και στις έννοιες που αναφέρονται σε ολόκληρο τον πληθυσμό
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Ευκλείδης Γ
Αρ. Τεύχους Τεύχος 6
Περίοδος Δεκέμβριος-Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1985
Συγγραφέας -
Αρ. Αρθρου 5
Σελίδες 18-23
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά συχνότητα, αριθμητικός μέσος, τυπική απόκλιση

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6