Παρατηρήσεις-προτάσεις πάνω στα βιβλία μαθηματικών της Γ'Λυκείου

Από το τεύχος 6 του περιοδικού Ευκλείδης Γ
Γενικές και ειδικές παρατηρήσεις στην ύλη των μαθηματικών της Γ'Λυκείου
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Ευκλείδης Γ
Αρ. Τεύχους Τεύχος 6
Περίοδος Δεκέμβριος-Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1985
Συγγραφέας Χ. Πανταζάτου, Ν. Αλεξανδρής, Θ. Εξαρχάκος, Δ. Κοντογιάννης
Αρ. Αρθρου 3
Σελίδες 7-13
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά αναλυτικά προγράμματα μαθηματικών, Στατιστική, Πιθανότητες

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7