Βραβείο Ευκλείδης

Από το τεύχος 6 του περιοδικού Ευκλείδης Γ
Θεσμοθέτηση βραβείου για την καλύτερη εργασιά που δημοσιεύεται στον Ευκλείδη Γ'ή τη Μαθηματική Επιθεώρηση
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Ευκλείδης Γ
Αρ. Τεύχους Τεύχος 6
Περίοδος Δεκέμβριος-Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1985
Συγγραφέας -
Αρ. Αρθρου 2
Σελίδες 4-6
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά Βραβείο Ευκλείδης, Διδακτική Μαθηματικών

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3