Μέτρηση στα κλάσματα

Από το τεύχος 10 του περιοδικού Ευκλείδης Α
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Ευκλείδης Α
Αρ. Τεύχους Τεύχος 10
Περίοδος Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1993
Συγγραφέας Γ. Π. Τσάμη
Αρ. Αρθρου 4
Σελίδες 12-13
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά Γεωμετρική ερμηνεία κλάσματος

Σελ. 1

Σελ. 2