Νεοέλληνες Μαθηματικοί

Από το τεύχος 4 του περιοδικού Ευκλείδης Α
Βιογραφίες Νεοελλήνων Μαθηματικών (συνέχεια)
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Ευκλείδης Α
Αρ. Τεύχους Τεύχος 4
Περίοδος Μάρτιος-Μάιος 1983
Συγγραφέας Γ. Ωραιόπουλος
Αρ. Αρθρου 2
Σελίδες 3-5
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά Ζερβός, Σακελλαρίου, Βαρόπουλος, Πάλλας, Παπακυριακόπουλος

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3