Νεοέλληνες Μαθηματικοί

Από το τεύχος 2 του περιοδικού Ευκλείδης Α
Βιογραφίες Νεοελλήνων Μαθηματικών
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Ευκλείδης Α
Αρ. Τεύχους Τεύχος 2
Περίοδος Νοέμβρης-Δεκέμβρης 1983
Συγγραφέας Γ. Ωραιόπουλος
Αρ. Αρθρου 2
Σελίδες 2-3
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά Λάκων, Κουκίδης, Χατζηδάκης, Ανάργυρος, Ρηγόπουλος

Σελ. 1

Σελ. 2