¶ Τάξη Γυμνασίου.

Από το τεύχος 03 του περιοδικού Ευκλείδης Α
¶λγεβρα, διαιρέτες και πολλαπλάσια ακεραίου, κλάσματα, Γεωμετρία, σύγκριση γωνιών.
Στοιχεία ¶ρθρου
Περιοδικό Ευκλείδης Α
Αρ. Τεύχους Τεύχος 03
Περίοδος Φεβρουάριος-Μάρτιος 1976
Συγγραφέας Θ. Καραμάνου
Αρ. Αρθρου 5
Σελίδες 12-14
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά ¶λγεβρα, διαιρέτες, πολλαπλάσια, γεωμετρία

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3