Κατασκευή τριγώνων με τη μέθοδο του τριγώνου των διαμέσων.

Από το τεύχος 05 του περιοδικού Ο Ευκλείδης
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Ο Ευκλείδης
Αρ. Τεύχους Τεύχος 05
Περίοδος Μάιος-Ιούνιος 1976
Συγγραφέας Γ. Ταμπακίδης
Αρ. Αρθρου 9
Σελίδες 48-48
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά κατασκευή τριγώνου

Σελ. 1