Για την Δ'τάξη

Από το τεύχος 05 του περιοδικού Ο Ευκλείδης
Πρόσημο των τιμών του τριωνύμου για τις διάφορες τιμές του x. Γεωμετρικές κατασκευές. Ομοιότητα.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Ο Ευκλείδης
Αρ. Τεύχους Τεύχος 05
Περίοδος Μάιος-Ιούνιος 1976
Συγγραφέας Κ. Βουρδουμπάς, Δ. Γαλανάκης, Δ. Καλαντζιός, Μ. Ζωιτοπούλου
Αρ. Αρθρου 8
Σελίδες 33-47
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά πρόσημο τριωνύμου, γεωμετρικές κατασκευές, γεωμετρικοί τόποι, ομοιότητα

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 13

Σελ. 14

Σελ. 15