Ένα Χρυσό και πέντε Χάλκινα Μετάλλια στην 32η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34
106 79 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 3616532 - 3617784 - Fax: 3641025
e-mail : info [at] hms [dot] gr
www.hms.gr

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 7 Μαΐου 2015

Αρ. Πρωτ. 15344/7-5-2015

 

Ημερομηνίες Προκριματικού Διαγωνισμού 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2015


        Η Επιτροπή Διαγωνισμών αποφάσισε ο Προκριματικός Διαγωνισμός για την επιλογή των ομάδων που θα μας εκπροσωπήσουν στη Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα και στη Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα Νέων θα γίνει ως εξής:

Δελτίο τύπου 9ου Διαγωνισμού "Παιχνίδι και Μαθηματικά" 6-3-2015

Δελτίο τύπου

9ου Διαγωνισμού "Παιχνίδι και Μαθηματικά" 6-3-2015

 

Αθήνα, 6 Μαρτίου 2015
Αρ.πρωτ 15255/6-03-015

Αποτελέσματα διαγωνισμού Αρχιμήδη 2015

32η ΕΘΝΙΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Η βράβευση των μαθητών που
διακρίθηκαν στην Εθνική Μαθηματική
Ολυμπιάδα "Ο Αρχιμήδης"
θα γίνει την
Κυριακή 1 Μαρτίου 2015, ώρα 11
π.μ. στη Μεγάλη Αίθουσα Τελετών του
Πανεπιστημίου Αθηνών.