Πέντε Χάλκινα Μετάλλια στην 21η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα Νέων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34
106 79 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 3616532 - 3617784 - Fax: 3641025
e-mail : info [at] hms [dot] gr
www.hms.gr

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2017


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ την ΙΜΟ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34
106 79 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 3616532 - 3617784 - Fax: 3641025
e-mail : info [at] hms [dot] gr
www.hms.gr

 

Αθήνα, 9 Μαΐου 2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ iΜΟ 2017

 

Μεγάλη επιτυχία των ελλήνων μαθητών στην 34η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34
106 79 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 3616532 - 3617784 - Fax: 3641025
e-mail : info [at] hms [dot] gr
www.hms.gr

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 8 Μαΐου 2017

 

Δύο Ασημένια και τέσσερα Χάλκινα Μετάλλια στην 33η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34
106 79 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 3616532 - 3617784 - Fax: 3641025
e-mail : info [at] hms [dot] gr
www.hms.gr

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 11 Μαΐου 2016

Αρ. Πρωτ. 15658/11-5-2016

 

Νέα μεγάλη επιτυχία των Ελλήνων μαθητών στην 56η (ΙΜΟ) Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34>
106 79   ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 3616532 - 3617784 - Fax: 3641025
e-mail : info [at] hms [dot] gr
www.hms.gr

 

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2015
Αρ. Πρωτ. 15443/17-7-2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μεγάλη επιτυχία στη 19η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα Νέων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34>
106 79   ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 3616532 - 3617784 - Fax: 3641025
e-mail : info [at] hms [dot] gr
www.hms.gr

 

Αθήνα 30 Ιουνίου 2015
Αρ. πρωτ. 15438/30-6-2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θα απουσιάσει για πρώτη φορά η Ελλαδα από τη Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα;

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣΕΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗ
56η ΔΙΕΘΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ;

Αθήνα 27 Μαΐου 2015
Αρ. πρωτ. 15378/27-5 2015

Ένα Χρυσό και πέντε Χάλκινα Μετάλλια στην 32η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34
106 79 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 3616532 - 3617784 - Fax: 3641025
e-mail : info [at] hms [dot] gr
www.hms.gr

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 7 Μαΐου 2015

Αρ. Πρωτ. 15344/7-5-2015