Δύο Χρυσά Μετάλλια ένα Αργυρό και ένα Χάλκινο στην 29η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δύο Χρυσά Μετάλλια ένα Αργυρό και ένα Χάλκινο στην 29η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα
Μεγάλη Επιτυχία

Ημερομηνίες Προκριματικού Διαγωνισμού 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2012